GOOGLE TÉRKÉP
 

Partnerünk:


Tovább a Gránit Bankhoz

Ügyfélszolgálat:
1072 Budapest, Nyár u. 12. fsz.
Hétfő-szerda: 8:00-16:30-ig
Csütörtök: 8:00-17:00-ig
Péntek: 8:00-16:00-ig
Telefon: 06-1-322-5777
(bővebben az elérhetőségeknél)

Házipénztári kifizetés:
Kedd 9.00 - 15. 00

Minimum tagdíj:
2.100 Ft/hó

Tagdíj számla:
UniCredit Bank: 10918001-00000003-09321004
IBAN: HU79 1091 8001 0000 0003 0932 1004
Swift: BACXHUHB

Adószám:
18204003-1-42

Postai cím:
1441 Budapest Pf. 50.

 

Tájékoztatás
összes hír: 67 oldalak: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Kártyrendszer leállítása2016-09-23
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a Pénztár kártyarendszere 2016. szeptember 23-án 24.00 órakor leállításra kerül. A Pannónia és a Quaestor Egészségpénztár névvel és logóval kibocsátott kártyák az egyesülésre tekintettel a továbbikaban nem használhatók.

Az MKB-Pannónia egészségkártyák ingyenes kibocsátása 2016. október folyamán kerülnek kibocsátásra. (A kibocsátás feltétele a pénzmosás elleni törvény szerinti ügyfél-átvilágítás megléte.)
Egyesülési tájékoztató2016-09-23
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár küldöttközgyűlése 2016. szeptember 21-én, az MKB Egészség- és Önsegélyező Pénztár közgyűlése 2016. szeptember 22-én a két pénztár egyesüléséről döntött. Az egyesülés napja: 2016. október 1.

Az egyesült pénztár neve: MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár.
Az alábbiakban röviden összefoglaljuk az egyesüléssel kapcsolatos tudnivalókat, információkat:

Tájékoztatások
A tagoknak szóló első tájékoztató levelünket a jövő hét folyamán tagjaink postai úton megkapják. Ezt a tájékoztatót folyamatosan egészítik ki a Pénztárak honlapjain megjelenő hírek, továbbá az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár által október folyamán megküldendő komplex tájékoztató küldemény.

Tagsági jogviszony
A Pannóniás tagok tagsági jogviszony a jogszabályi előírások alapján az egyesüléssel automatikusan folytatódik az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárban. Ezzel kapcsolatban a tagoknak teendőjük nincsen. A tagok egyéni számlája átkerül az egyesült pénztárba, a befizetések fogadása és a kifizetések teljesítése folyamatos, a tagsági jogait minden tag gyakorolhatja.

Tagdíjfizetés
A tagdíjfizetés 2016. szeptember 30-áig a megszokott módon történik, a Pannónia bankszámlájára. 2016. október 1-jétől a tagdíjak fizetése új bankszámlára történik, amelyről időben tájékoztatást adunk tagjainknak és a munkáltatóknak. A pannóniás számla átmenetileg még működni fog, tehát a tagdíjak mindenképpen eljutnak a Pénztárhoz.
Az egységes tagdíj 2016. szeptember 30-áig 2.100 Ft/hó, október 1-jétől 2.000 Ft/hó.

Szolgáltatások
Az Egyesült Pénztár 2016. október 1-jétől hatályos Alapszabályát és Szolgáltatási Szabályzatát mindkét Pénztár küldöttközgyűlése ill. közgyűlése elfogadta. A pannóniás tagok részére a szolgáltatási kör nem változik, az Egyesült Pénztár is a teljes egészségpénztári és önsegélyező pénztári szolgáltatási kört biztosítja tagjai részére.

Egészségkártya
A pannóniás tagok részére 2016. október folyamán ingyenesen kerül kibocsátásra az MKB-Pannónia egészségkártya, amellyel mintegy 8.100 elfogadó helyen lehet fizetni országszerte. A kártya kibocsátásának feltétele a pénzmosás elleni törvény szerinti ügyfél-átvilágítás megléte.

Küldöttközgyűlés, vezető tisztségviselők
A küldöttek, pótküldöttek és az Igazgatótanács és Ellenőrző Bizottság mandátuma 2016. szeptember 30-ával megszűnik. Az Egyesült Pénztárban jelenleg közgyűlés működik, ahol minden tag képviseltetheti magát. 2017 tavaszán azonban küldöttközgyűlés kerül felállításra, ahol a pannóniás tagok küldötteket választhatnak.
Az egyesülő pénztárak szeptember 21-ei és 22-ei küldöttközgyűlése és közgyűlése 2016. október 1-jétől megválasztotta az új vezető tisztségviselőket. A pannóniás tagok képviseletében az Igazgatótanácsban Bognár Péter és dr. Kiss Mihály (villamosenergia-ipari ágazat, Paks), az Ellenőrző Bizottságban Barna István (vasúti ágazat, VDSzSz Debrecen) kapott mandátumot.

Pannónia tagozat
Az Egyesült Pénztárban október 1-jével létrejön a Pannónia Tagozat, amely a pannóniás tagok részére információs és konzultációs tagi csoportja. A Pannónia Tagozat legfőbb szerve a Képviselői gyűlés, amelynek ügyvivő tagjai a volt pannóniás küldöttek, pótküldöttek, volt vezető tisztségviselők és vezető állású alkalmazottai. A Pannónia tagozat 2017 elején jogosult lesz a Pénztár küldöttközgyűlésébe küldötteket választani.
 
Küldöttközgyűlési meghívó - 2016. szeptember 21.2016-09-05
MEGHÍVÓ
 
A Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa Küldöttközgyűlést hív össze.
 
Időpont: 2016. szeptember 21. 10 00 óra
Helyszín: ibis Styles Budapest Center 1074  Rákóczi út 58. „London” terem
 
A Küldöttközgyűlés napirendje:
 1. Tájékoztatás az MKB Egészség- és Önsegélyező Pénztár, mint átvevő pénztár, és a Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár, mint beolvadó pénztár beolvadás útján történő egyesülésére vonatkozó tárgyalások eredményéről, a megállapodások tartalmáról
 2. Az MKB Egészség- és Önsegélyező Pénztár, mint átvevő pénztár, és a Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár, mint beolvadó pénztár beolvadás útján történő egyesüléséhez szükséges alábbi
                  a) az átvevő egészség- és önsegélyező pénztár
                  b) a beolvadó egészség- és önsegélyező pénztár  
                  c) a jogutód egészség- és önsegélyező pénztár
             2016. június 30-i fordulónapra vonatkozó vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezeteinek, ezen
             belül a követelések és kötelezettségek állományának elfogadása, az arra vonatkozó független
             könyvvizsgálói jelentések és az Ellenőrző Bizottság (csak az érintett pénztár saját Ellenőrző
             Bizottsága) vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetekre vonatkozó véleményének ismertetése.
 1. Az átalakulás (beolvadás) napjának meghatározása
 2. A jogutód egészség- és önsegélyező pénztár Alapszabályának és Szolgáltatási Szabályzatának elfogadása a beolvadás napjától kezdődő hatállyal
 3. Döntés a jogutód egészség- és önsegélyező pénztár Pannónia Tagozatának megalakításáról és a Tagozat Működési Rendjének elfogadásáról a beolvadás napjától kezdődő hatállyal
 4. A Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsának tagjainak és elnökének és az Ellenőrző Bizottságának tagjainak és elnökének a tisztségről a beolvadás napjának hatályával történő lemondásának tudomásulvétele
 5. A jogutód egészség- és önsegélyező pénztár Igazgatótanácsi és Ellenőrző Bizottsági tagjainak, elnökének megválasztása, tisztelet díjának megállapítása a beolvadás napjától kezdődő hatállyal
 6. A Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Választási Bizottsága tagjainak visszahívása
 7. A Pénztár korábban kötött stratégiai együttműködési megállapodásainak kérdései
 8. Egyebek
 
A küldöttközgyűlésen a Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Alapszabálya szerint
 • a megválasztott küldöttek, akadályoztatásuk esetén a velük azonos módon és időben megválasztott pótküldöttek szavazati joggal,
 • a további meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt.
 
A Küldöttközgyűlés napirendi pontjaihoz tartozó írásos előterjesztést a küldöttek részére megküldjük, a napirendi pontokra vonatkozó iratok megtekinthetőek 2016. szeptember 13-tól a Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár ügyfélszolgálatán munkaidőben. (1072 Budapest, Nyár u. 12.)
 
Kérem, hogy a Küldöttközgyűlés eredményes munkáját személyes megjelenésével elősegíteni szíveskedjen.
 
Határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttközgyűlés időpontja változatlan napirenddel és ugyanezen helyen 2016. szeptember 21. 1015 óra, amely Küldöttközgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
 
Budapest, 2016. szeptember 5.
 
Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa
Küldöttközgyűlési meghívó - 2016. szeptember 21.2016-09-05
MEGHÍVÓ
 
A Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa Küldöttközgyűlést hív össze.
 
Időpont: 2016. szeptember 21. 10 00 óra
Helyszín: ibis Styles Budapest Center 1074  Rákóczi út 58. „London” terem
 
A Küldöttközgyűlés napirendje:
 1. Tájékoztatás az MKB Egészség- és Önsegélyező Pénztár, mint átvevő pénztár, és a Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár, mint beolvadó pénztár beolvadás útján történő egyesülésére vonatkozó tárgyalások eredményéről, a megállapodások tartalmáról
 2. Az MKB Egészség- és Önsegélyező Pénztár, mint átvevő pénztár, és a Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár, mint beolvadó pénztár beolvadás útján történő egyesüléséhez szükséges alábbi
                  a) az átvevő egészség- és önsegélyező pénztár
                  b) a beolvadó egészség- és önsegélyező pénztár  
                  c) a jogutód egészség- és önsegélyező pénztár
                  2016. június 30-i fordulónapra vonatkozó vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezeteinek, ezen belül
                  a követelések és kötelezettségek állományának elfogadása, az arra vonatkozó független könyvvizsgálói
                  jelentések és az Ellenőrző Bizottság (csak az érintett pénztár saját Ellenőrző Bizottsága) vagyonmérleg-
                  és vagyonleltár tervezetekre vonatkozó véleményének ismertetése.
 1. Az átalakulás (beolvadás) napjának meghatározása
 2. A jogutód egészség- és önsegélyező pénztár Alapszabályának és Szolgáltatási Szabályzatának elfogadása a beolvadás napjától kezdődő hatállyal
 3. Döntés a jogutód egészség- és önsegélyező pénztár Pannónia Tagozatának megalakításáról és a Tagozat Működési Rendjének elfogadásáról a beolvadás napjától kezdődő hatállyal
 4. A Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsának tagjainak és elnökének és az Ellenőrző Bizottságának tagjainak és elnökének a tisztségről a beolvadás napjának hatályával történő lemondásának tudomásulvétele
 5. A jogutód egészség- és önsegélyező pénztár Igazgatótanácsi és Ellenőrző Bizottsági tagjainak, elnökének megválasztása, tisztelet díjának megállapítása a beolvadás napjától kezdődő hatállyal
 6. A Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Választási Bizottsága tagjainak visszahívása
 7. A Pénztár korábban kötött stratégiai együttműködési megállapodásainak kérdései
 8. Egyebek
 
A küldöttközgyűlésen a Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Alapszabálya szerint
 • a megválasztott küldöttek, akadályoztatásuk esetén a velük azonos módon és időben megválasztott pótküldöttek szavazati joggal,
 • a további meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt.
 
A Küldöttközgyűlés napirendi pontjaihoz tartozó írásos előterjesztést a küldöttek részére megküldjük, a napirendi pontokra vonatkozó iratok megtekinthetőek 2016. szeptember 13-tól a Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár ügyfélszolgálatán munkaidőben. (1072 Budapest, Nyár u. 12.)
 
Kérem, hogy a Küldöttközgyűlés eredményes munkáját személyes megjelenésével elősegíteni szíveskedjen.
 
Határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttközgyűlés időpontja változatlan napirenddel és ugyanezen helyen 2016. szeptember 21. 1015 óra, amely Küldöttközgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
 
Budapest, 2016. szeptember 5.
 
Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa
Küldöttközgyűlési meghívó - 2016. szeptember 21.2016-09-05
MEGHÍVÓ
 
A Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa Küldöttközgyűlést hív össze.
 
Időpont: 2016. szeptember 21. 10 00 óra
Helyszín: ibis Styles Budapest Center 1074  Rákóczi út 58. „London” terem
 
A Küldöttközgyűlés napirendje:
 1. Tájékoztatás az MKB Egészség- és Önsegélyező Pénztár, mint átvevő pénztár, és a Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár, mint beolvadó pénztár beolvadás útján történő egyesülésére vonatkozó tárgyalások eredményéről, a megállapodások tartalmáról
 2. Az MKB Egészség- és Önsegélyező Pénztár, mint átvevő pénztár, és a Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár, mint beolvadó pénztár beolvadás útján történő egyesüléséhez szükséges alábbi
                 a) az átvevő egészség- és önsegélyező pénztár
                 b) a beolvadó egészség- és önsegélyező pénztár  
                 c) a jogutód egészség- és önsegélyező pénztár
              2016. június 30-i fordulónapra vonatkozó vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezeteinek, ezen belül a követelé-
              sek és kötelezettségek állományának elfogadása, az arra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentések és az
              Ellenőrző Bizottság (csak az érintett pénztár saját Ellenőrző Bizottsága) vagyonmérleg- és vagyonleltár terveze-
             tekre vonatkozó véleményének ismertetése.
 1. Az átalakulás (beolvadás) napjának meghatározása
 2. A jogutód egészség- és önsegélyező pénztár Alapszabályának és Szolgáltatási Szabályzatának elfogadása a beolvadás napjától kezdődő hatállyal
 3. Döntés a jogutód egészség- és önsegélyező pénztár Pannónia Tagozatának megalakításáról és a Tagozat Működési Rendjének elfogadásáról a beolvadás napjától kezdődő hatállyal
 4. A Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsának tagjainak és elnökének és az Ellenőrző Bizottságának tagjainak és elnökének a tisztségről a beolvadás napjának hatályával történő lemondásának tudomásulvétele
 5. A jogutód egészség- és önsegélyező pénztár Igazgatótanácsi és Ellenőrző Bizottsági tagjainak, elnökének megválasztása, tisztelet díjának megállapítása a beolvadás napjától kezdődő hatállyal
 6. A Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Választási Bizottsága tagjainak visszahívása
 7. A Pénztár korábban kötött stratégiai együttműködési megállapodásainak kérdései
 8. Egyebek
 
A küldöttközgyűlésen a Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Alapszabálya szerint
 • a megválasztott küldöttek, akadályoztatásuk esetén a velük azonos módon és időben megválasztott pótküldöttek szavazati joggal,
 • a további meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt.
 
A Küldöttközgyűlés napirendi pontjaihoz tartozó írásos előterjesztést a küldöttek részére megküldjük, a napirendi pontokra vonatkozó iratok megtekinthetőek 2016. szeptember 13-tól a Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár ügyfélszolgálatán munkaidőben. (1072 Budapest, Nyár u. 12.)
 
Kérem, hogy a Küldöttközgyűlés eredményes munkáját személyes megjelenésével elősegíteni szíveskedjen.
 
Határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttközgyűlés időpontja változatlan napirenddel és ugyanezen helyen 2016. szeptember 21. 1015 óra, amely Küldöttközgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
 
Budapest, 2016. szeptember 5.
 
Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa
oldalak: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14