GOOGLE TÉRKÉP
 

Partnerünk:


Tovább a Gránit Bankhoz

Ügyfélszolgálat:
1072 Budapest, Nyár u. 12. fsz.
Hétfő-szerda: 8:00-16:30-ig
Csütörtök: 8:00-17:00-ig
Péntek: 8:00-16:00-ig
Telefon: 06-1-322-5777
(bővebben az elérhetőségeknél)

Házipénztári kifizetés:
Kedd 9.00 - 15. 00

Minimum tagdíj:
2.100 Ft/hó

Tagdíj számla:
UniCredit Bank: 10918001-00000003-09321004
IBAN: HU79 1091 8001 0000 0003 0932 1004
Swift: BACXHUHB

Adószám:
18204003-1-42

Postai cím:
1441 Budapest Pf. 50.

 

Tájékoztatás
összes hír: 62 oldalak: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Tájékoztatás a Pénztár jövőjéről2016-07-26
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a Küldöttközgyűlés 2016. június 27-ei (egyesülési szándéknyilatkozatot kinyilvánító) döntésének eredményeként megindult egyesülési tárgyalások biztatóak, közel 11 ezer tagunk és 1,3 milliárd forint megtakarítása nagyon jó kondíciókkal és a stabil működéshez szükséges feltételekkel rendelkező pénztárba kerülhet.

A tagok számára egyedileg fontos alábbi feltételek reálisan elérhetőnek tűnnek:
 • komplex egészség- és önsegélyező pénztári szolgáltatások
 • széles szolgáltatói és kártya elfogadói hálózat
 • kedvező költségek
 • ingyenes egészségkártya
 • magas működési célú tartalék
 • Pénztárunkéhoz hasonlóan alacsony havi kötelező tagdíj (2.000 Ft körül), amelyen felül rugalmasan lehet többlet befizetést teljesíteni
További jó hír, hogy a Pannónia név és Pénztárunk hagyományainak megőrzésére is jók az esélyeink.

Összességében az a célunk, hogy a piacon elérhető legjobb pénztári működési és szolgáltatási körülményeket biztosítsuk tagjaink számára.

Pénztárunk működése zavartalan, a szolgáltatások kifizetése folyamatos. Az egyesülési szándék a közeli jövőben várható kihívásoknak történő megfelelési igényünk, amellyel tagságunknak egy több tízezer fős, stabilan működő pénztárat kívánunk biztosítani.

Az egyesülési tárgyalások tovább folynak, a Küldöttközgyűlés várhatóan 2016. szeptember közepén tudja tárgyalni az egyesüléssel kapcsolatos érdemi kérdéseket.

A Küldöttközgyűlés döntését követően haladéktalanul levélben fogjuk tagjainkat tájékoztatni az egyesülésről és a lehetőségekről.
Küldöttközgyűlési meghívó 2016. június 27.2016-06-10
MEGHÍVÓ
 
A Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa Küldöttközgyűlést hív össze.
 
Időpont: 2016. június 27. 10 00 óra

Helyszín: Novotel Hotel Zsolnay terem (1088 Budapest, Rákóczi u. 43-45.)
 
A Küldöttközgyűlés napirendje:
 1. Alapszabály és annak elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat módosítása
 2. A Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár, mint átvevő pénztár, és a Pannónia Egészségpénztár, mint beolvadó pénztár beolvadás útján történő egyesüléséhez szükséges alábbi
a) a jogelőd Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár
b) a jogelőd Pannónia Egészségpénztár  
c) a jogutód Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár
2016. március 31-i fordulónapra vonatkozó végleges vagyonmérleg- és vagyonleltár elfogadása, a beolvadást vizsgáló független könyvvizsgálói jelentések és az Ellenőrző Bizottság végleges vagyonmérlegekre és vagyonleltárakra vonatkozó véleményének ismertetése.
 1. A jogelőd Pannónia Egészségpénztár 2016. március 31-i fordulónapra vonatkozó tevékenységet lezáró beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) elfogadása, az Ellenőrző Bizottság, az aktuárius, a könyvvizsgáló véleményének ismertetése.
 2. A jogelőd Pannónia Egészségpénztár könyvvizsgálójának felmentése.
 3. Döntés a Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár, továbbá egy másik egészség- és önsegélyező pénztár egyesüléséről (egyesülési szándék kinyilvánítása), a vagyonmérleg-, vagyonleltár tervezetek fordulónapjáról, az egyesüléssel érintett pénztárakról. Tájékoztatás az egyesülés tervezett fordulónapjáról.
 4. Döntés az egyesüléshez szükséges független könyvvizsgáló személyéről
 5. Az Igazgatótanács és Ellenőrző Bizottság tájékoztatója az előző Küldöttközgyűlés óta megtartott ülésekről és határozatokról.
 6. Egyebek
 
A küldöttközgyűlésen a Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Alapszabálya szerint
 • a megválasztott küldöttek, akadályoztatásuk esetén a velük azonos módon és időben megválasztott pótküldöttek szavazati joggal,
 • a további meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt.
 
A Küldöttközgyűlés napirendi pontjaihoz tartozó írásos előterjesztést a küldöttek részére megküldjük, a napirendi pontokra vonatkozó iratok megtekinthetőek 2016. június 19-től a Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár ügyfélszolgálatán munkaidőben. (1072 Budapest, Nyár u. 12.)
 
Kérjük, hogy a Küldöttközgyűlés eredményes munkáját személyes megjelenésével elősegíteni szíveskedjen!
 
Határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttközgyűlés időpontja változatlan napirenddel és ugyanezen helyen 2016. június 27. 1015 óra, amely Küldöttközgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
 
Budapest, 2016. június 10.
 
Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa
Ügyféportál üzemszünet2016-04-26
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy az Ügyfélportál technikai okok miatt 2016. április 26-án 8.30-16.00 között nem elérhető.
Tájékoztató a Beolvadó Tagoknak2016-04-04
Üdvözöljük a Pannónia Egészségpénztár Tagjait!

A Pannónia Egészségpénztár beolvadása


A küldöttközgyűlések 2016. januári és március 30-ai döntései alapján a Pannónia Egészségpénztár 2016. április 1. nappal beolvadt a Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárba. Az Egészségpénztári tagok tagsági jogviszonya automatikusan folytatódik a Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárban.

A beolvadásról április hónapban minden beolvadó új tagunknak postai úton küldünk tájékoztatást. A fontosabb információk a következők:
 • Tagi tennivalók: A tagdíjat új bankszámlaszámra kell utalni, beszedési megbízást az új számlaszámra kell benyújtani. Számlakérés az új Pénztár nevére, az új tagsági azonosítóra.
 • Új egységes tagdíj: havi 2.100 Ft (2016. április 1-jétől)
 • Új számlaszám: UniCredit Bank: 10918001-00000003-09321004. A közlemény rovatban a névnek és új tagi azonosítónak/adóazonosító jelnek mindenképpen szerepelnie kell.
 • Régi számlaszám: néhány hónapig még él, de kérjük új tagjainkat, az új számlaszámot használják
 • Egyéni számla egyenleg: az egyéni száma egyenlegének átvétele megtörtént, a befizetések jóváírása folyamatos, a kifizetések folyamatosak.
 • Tagsági azonosító: A tagsági azonosítója ugyanaz, mint a Pannónia Egészségpénztárban (akinek van Egészségkártyája, azon szerepel is).
 • Egészségkártya: a Pannónia Egészségpénztár (korábban: QUAESTOR Egészségpénztár) által kibocsátott Egészségkártyák a lejárati idejük végéig érvényesek és használhatók. A kártyán jelölt lejárati idő végén új kártya kerül kibocsátásra.
 • Kártyahasználat: a beolvadással járó technikai feladatok miatt várhatóan 2016. április 8-áig a kártyák használata nem lehetséges.
 • Számlakérés termék vásárlásakor (pl. gyógyszer, szemüveg, kontaktlencse, vérnyomásmérő): tag (szolgáltatásra regisztrált közeli hozzátartozó) neve és címe, tag új pannóniás tagi azonosítója.
 • Számlakérés szolgáltatás vásárlásakor (pl. egészségügyi ellátás): Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár  1072 Budapest, Nyár utca 12., tag (szolgáltatásra regisztrált közeli hozzátartozó) neve, tag új pannóniás tagi azonosítója.
 • Pannónia Egészségpénztár nevére szóló számlák befogadása: Legkésőbb a beolvadást (2016.04.01.) követő 6 hónapig be kell nyújtani.
 • Önsegélyező szolgáltatások: a beolvadó tagok automatikusan jogosulttá váltak önsegélyező pénztári szolgáltatások igénybevételére is. Ennek részletei az Alapszabályban és annak mellékletét képező Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzatban olvashatják.
 • Egyéni számla lekérdezés: Az új ügyfélportálhoz szükséges jelszót a postai úton megküldésre kerülő tájékoztató levél fogja tartalmazni, addig szíves türelmüket kérjük! Telefonos ügyfélszolgálatunk 2016. április 6-ától telefonon is tájékoztatást nyújt az új jelszóról.
Tájékoztatás küldöttközgyűlési döntésekről2016-03-31
Téjékoztatjuk tagjainkat, hogy a küldöttközgyűlés 2016. március 30-án jóváhagyta a Pannónia Egészségpénztár befogadását, amelyet a beolvadó Egészségpénztár közgyűlése is szintén jóváhagyott.

A Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2016. április 1-jével fogadja be a Pannónia  Egészségpénztárat. A beolvadás kapcsán a Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár tagjainak teendője nincs, az Egészségpénztár tagjait hamarosan írásban értesítjük a változásról és a teendőkről.

A küldöttközgyűlés döntött az egészségpénztári kártya bevezetéséről, amelyet várhatóan 2016. július-augusztus hónapban vezetünk be minden tagunk részére - ezzel összefüggő tájékoztatásunkat a 2015. évi éves számlaértesítővel együtt május végéig megküldjük.

Az Egészségpénztár kártyarendszerét Pénztárunk átveszi, annak működése folyamtos lesz.

Az Alapszabály beolvadással összefüggő módosítása kisebb mértékben érintette a szolgáltatások körét és az elszámolhatóság szabályait is.

A küldöttközgyűlés egyéb támákban is döntött:
- elfogadta a Pénztár 2015. évi beszámolóját
- elfogadta a Pénztár 2017-2019. évi pénzügyi tervét
- elfogadta a beolvadással kapcsolatban a vagyonmérleg és vagyonleltár tervezeteket
- módosította a Pénztár 2015-2017. évi hosszú távú pénzügyi tervét
- a könyvvizsgáló lejáró mandátuma miatt új könyvvizsgálót választott
oldalak: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13